Let’s do it!

Le'ts do it!

Kutsume Sindki kaasa lööma eestlaste poolt algatatud suurimas ülemaailmses ühisaktsioonis. Abistamiseks on väga mitmeid viise, alates lihtsast idee rääkimisest sõbrale kuni toimkonnas vabatahtlikuna kaasalöömiseni.

Eestist alguse saanud Teeme Ära prügikoristustalgud on levimas üle maailma – need on kohalike eestvedajate poolt ellu viidud juba 16 riigis, rohkem kui 2,7 miljoni vabatahtliku osalusel.

www.letsdoitworld.org